วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นางสาวสวาท แซ่ตัน นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และจัดทำโครงการที่มีคุณภาพของจังหวัด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิว แทรเวิลลอร์จ จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,564