๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) พร้อมด้วยพระครูปริยัติธรรมวิโรจน์ เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่ เจ้าอาวาสวัดสามผาน เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเขาวัว พิธีมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม และพิธีเปิดป้ายหน่วยอบรมประจำตำบลเขาวัว โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล๕ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) พร้อมด้วยพระครูปริยัติธรรมวิโรจน์ เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่ เจ้าอาวาสวัดสามผาน เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเขาวัว พิธีมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม และพิธีเปิดป้ายหน่วยอบรมประจำตำบลเขาวัว โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล๕ ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ในการนี้ นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,571