วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ การถวายหนังสือเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ การประชุมคณะกรรมการวัดจันทนาราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการพัฒนาพื้นที่ดินธรณีสงฆ์เขาโบสถ์ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ งานพิธีสมโภชตราตั้ง-พัดยศเจ้าคณะอำเภอ - อายุวัฒนมงคลครบ ๕๐ ปี พระครูภาวนาจันทโรภาส ดร. และทักษิณานุปทานอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดจันทร์แสงศรี วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,143