วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถวายปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ แด่พระราชจันทโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถวายปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๖ แด่พระธรรมเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ร่วมพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในโอกาสที่ พระธรรมเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดจันทนารามได้เมตตาแต่งตั้ง พระอาจารย์ตระกูล มหาธีโร ประธานที่พักสงฆ์เขาสิงห์ ให้ดำรงตำแหน่งพระครูฐานานุกรมที่ "พระครูสมุห์" วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ร่วมทำบุญตักบาตร ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 121,983