วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เข้าชี้แนวเขตเพื่อรังวัดออกโฉนดที่ดิน ณ วัดแตงเม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ธรรมสนามหลวงในการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ธรรมสนามหลวงในการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ธรรมสนามหลวงในการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ธรรมสนามหลวงในการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 109,678