วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา ตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ร่วมพิธีขอขมาพระแม่คงคาในงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดจันทบุรี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ ปีที่ ๑๐๔ และร่วมทำบุญปิดทองพระขอพร ขอขมาพระแม่คงคา วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ร่วมถวายมุทิตาฉลองเปรียญธรรม ๓ ประโยค พระมหาอรุณรัชช์ อุตฺตโร วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 209,360