วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เข้าชี้แนวเขตเพื่อรังวัดออกโฉนดที่ดิน ณ วัดพระธรรมกาย ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดจันทบุรี วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ชี้แนวเขตเพื่อรังวัดออกโฉนดที่ดินที่ธรณีสงฆ์ของวัดคงคาราม (บ่อ) ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี ร่วมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,225