วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เข้าร่วมพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา วัดทันตคีรีวัน (ธ) ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เข้าร่วมพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา วัดบ้านใหม่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๐ น. พระศรีกิตติเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) เป็นประธานในการประชุม เจ้าคณะปกครองสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดจันทบุรี ระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประธานที่พักสงฆ์ และพระเลขานุการเจ้าคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะภาค ๑๒-๑๓ (ธ) เป็นประธานมอบคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ) แต่งเจ้าคณะตำบลธรรมยุตจังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล อายุครบ ๘๖ ปี พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ (ท่านพ่อพระมหาเข้ม จิตฺตธมฺโม)

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,568