วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เข้าร่วมพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา วัดพลับพลา และปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ อุโบสถวัดพลับพลา

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. วัดพลับพลา ได้กำหนดพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมาโดยมีพระครูสุจิตกิตติวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบ้านอ่าง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผู้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา วัดพลับพลา และปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ อุโบสถวัดพลับพลา ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วย คณะครู ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,567