วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์ เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดวิเวการาม (เขาน้อยท่าแฉลบ) ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ถวายสังฆทาน น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต นำไปสู่ความสงบสุขแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ณ วัดวิเวการาม (เขาน้อยท่าแฉลบ) ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้น เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,553