วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ชี้แนวเขตเพื่อรังวัดออกโฉนดที่ดินของวัดดาวเรือง

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นางสาวกุฎา รุ่งรส นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายภูวศิษฐ์ หวลสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไวยาวัจกร เข้าชี้แนวเขตเพื่อรังวัดออกโฉนดที่ดินของวัดดาวเรือง ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,554