วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี และนางชยณัฐฏ์ โพธิชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมโรงแรม นิว ดิ โอ วี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,548