วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมพิธีแห่ตราตั้งในโอกาสพระครูจันทกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดช้างข้ามได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบลวันยาว - ซึ้ง

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีแห่ตราตั้งในโอกาสพระครูจันทกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดช้างข้ามได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบลวันยาว - ซึ้ง ณ อุโบสถวัดช้างข้าม ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,549