วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เข้าชี้แนวเขตเพื่อรังวัดออกโฉนดที่ดิน ณ วัดพระธรรมกาย ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นายภูวศิษฐ์ หวลสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลแสลง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ เข้าชี้แนวเขตเพื่อรังวัดออกโฉนดที่ดิน ณ วัดพระธรรมกาย ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดจันทบุรี ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,567