วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เข้าร่วมโครงการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา ฟื้นฟู
และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,213