วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ร่วมประชุมสัมมนา โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ วัดมหาเจรีย์ (ไกลกังวล) ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุมสัมมนา โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ วัดมหาเจรีย์ (ไกลกังวล)
ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์ เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และเปิดประชุม นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอสอยดาว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีและคณะกรรมการ ทำ MOU และประกาศนโยบายการดำเนินงานโครงการฯ
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ตามประกาศของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,202