วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร จัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร จัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาประชุมสงฆ์วัดหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในการนี้ นางปิยะกุล บัวสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,240