๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายวสันต์ สังข์ศิลป์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวสันต์ สังข์ศิลป์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยปฏิบัติตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนดอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 82,554