วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายกิจจา  นวลสุุุุุุุุุุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี  และข้าราชการ  ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน  เพื่อประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่วมเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันตลอดมาโดยลำดับ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 
   


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 เมษายน 2016 เวลา 08:00)