JA slide show
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร

 

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 


นายกิจจา  นวลสุวรรณ์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี

เว็บสำนักพุทธจังหวัด
Untitled Document

 

วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี  ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและภริยา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

 

พระธรรมเมธี

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ)

 

พระราชจันทโมลี

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 

 

 

 

ศูนย์ฮอทไลน์จังหวัด

 

วีดีโอธรรมะ
โครงการขุดสระเก็บน้ำ

หมู่บ้านศีล 5

หาอะไรก็เจอ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร