วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี  ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและภริยา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี