JA slide show
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร

 

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 


นายกิจจา  นวลสุวรรณ์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี

เว็บสำนักพุทธจังหวัด
Untitled Document

 

วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกิจจา  นวลสุวรรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี  ร่วมในพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ และพิธีกวนข้าวทิพย์ ณ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้มีการสืบทอดต่อกันไป และเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสนุกสนานรื่นเริงตามประเพณี ตลอดจนได้บำเพ็ญกุศลในทางพุทธศาสนา และได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส ตามแบบแผนประเพณีไทยโบราณที่ถือปฏิบัติกันมาช้านาน

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 เมษายน 2016 เวลา 04:08)

 
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

 

พระธรรมเมธี

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ)

 

พระราชจันทโมลี

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 

 

 

 

ศูนย์ฮอทไลน์จังหวัด

 

วีดีโอธรรมะ
โครงการขุดสระเก็บน้ำ

หมู่บ้านศีล 5

หาอะไรก็เจอ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร