JA slide show
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร

 

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 


นายกิจจา  นวลสุวรรณ์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี

เว็บสำนักพุทธจังหวัด
Untitled Document

 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๗ ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมอบหมายให้ นางสาวจงกล ศรีวัดปาน ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส โดยมีพระอรรถโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์รับผ้าพระกฐินพระราชทาน ในครั้งนี้ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภาคกลาง ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

Click to enlarge image IMG_0332.JPG

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2014 เวลา 04:55)

 
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

 

พระธรรมเมธี

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ)

 

พระราชจันทโมลี

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 

 

 

 

ศูนย์ฮอทไลน์จังหวัด

 

วีดีโอธรรมะ
โครงการขุดสระเก็บน้ำ

หมู่บ้านศีล 5

หาอะไรก็เจอ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร