เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๗ ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมอบหมายให้ นางสาวจงกล ศรีวัดปาน ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส โดยมีพระอรรถโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์รับผ้าพระกฐินพระราชทาน ในครั้งนี้ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภาคกลาง ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

Click to enlarge image IMG_0332.JPG

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2014 เวลา 04:55)