ศูนย์ HOTLINE แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี ได้จัดตั้ง “ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา” ขึ้น เพื่อรับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับภัยทางพระพุทธศาสนา โดยมีที่ทำการที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานงานราชการ

โดยติดต่อได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ชั้น ๓  ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  ๐ ๓๙๓๒ ๗๑๑๖  และเบอร์ ๐๙ ๒๒๘๑ ๗๖๙๗   นายธวัฒน์  แท่นทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี  ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อีกด้วย

 

 

หรืออีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนทางพระพุทธศาสนากับพระวินยาธิการ  ประจำอำเภอ  ดังนี้

 

 

 

Attachments:
Download this file (winayatikan.xls)winayatikan.xls17 Kb

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:17)