คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
วันพระเข้าวัดฟังธรรม
33  44.6%
เข้าวัดเพื่อความสบายใจ
15  20.3%
เข้าวัดถวายสังฆทาน
10  13.5%
เข้าวัดทำบุญวันเกิด
8  10.8%
เพื่อหาวัตถุมงคล
4  5.4%
เพื่อท่องเที่ยว ถ่ายรูป
3  4.1%
เข้าวัดเพื่อเวียนเทียน
1  1.4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  74
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2018 เวลา 07:25