ค้นหา 

  • สภากาแฟสัญจร

                                                                 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 สำนักงานพระพุทธศาสนาจัง...
  • ตรวจเยี่ยมหน่วยสอบบาลี จังหวัดจันทบุรี

     เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๓ และเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร  ...