ค้นหา 

  • บรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

         จังหวัดจันทบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี  จัดโครงการ"บรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเ...