สวดลายลักษณ์พระพุทธบาท โดย หลวงปู่พิศดู ธมฺจารี

 
ฟังเสียงสวดลายลักษณ์พระพุทธบาท โดยหลวงปู่พิศดู  ธมฺมจารี
หลวงปู่พิศดู ธัมมจารีพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

บทสวดลายลักษณ์พระพุทธบาท เบื้องขวา

นะโม ตัสสะภคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓จบ)
******************************************************
กราบไหว้บังคม
สิบนิ้วสล้าง ถวายต่างเทียนทอง
ผมเผ้าเกล้าเกศ
วาจาเพราะพร้อต่างฆ้องกลองถวาย

พระบาทยุคล
มีกงจักรแก้ว พรายแพร้วทอตา
มงคลงามสรรพ
มีทั้งไตรภพ มีครบทุกช่อง

มีทั้งหอกแก้ว
มีนางชูแว่น อ้อนแอ้นเอววัลย์
ปราสาทราชวัง
ฉัตรธงพรายแพร้ว ล้วนแก้วประพาฬ

มีมงกุฏรัตน์
แสงแก้วมณี รัศมีขาวผ่อง
มีทั้งถาดทอง
มีวิมานพระอิศวร พระนารายณ์เลิศไกร

มีป่าหิมพานต์
ทรงผลแก่อ่อน ซับซ้อนบุปผา
นกการเวกปักษา
มีพญาไก่แก้ว

ชูพวงมาลา ร่ายรำงามดี
หงส์ห่าน มยุรา
มีพญานกกระหิต วิจิตรแดงฉันท์
มีพญาไกรสร

มีช้างอุโบสถ ฉันทันต์คชา
สิงโตเยื้อย่าง
ราชสีห์ลีลาศ ครุฑิราชผาดผาย
กล้องแกล้งน่าชม

มีจักรพรรตรา เสนาเกรียงไกร
มีฉกามา
แสนสาวชาวสวรรค์ เทวัญทุกองค์
มีพรหมโสฬส

ประดับมุขทุกชั้น โบกบันสิงห์หาญ
มีพระอาทิตย์
เวียนรอบปรางศรี รัศมีรุ่งฟ้า
ทวีปใหญ่ทั้งสี่

มีจักร์ฉวัดเฉวียน ทิศเทียรเฉิดฉัน
มีเขาสัตบรรพ์
มีสีทันดร อยู่หว่างบรรพตา
มีเขาไกรลาศ

มีเจ็ดสระศรี ชลธีหลั่งไหล
มีมหาสมุทรทัย
ปลาเงินปลาทอง ลอยล่องตามกัน
เต่าเงินเต่าทอง

มีสำเภาแก้ว พรายแพร้วทอตา
มีในไตรภพ
มีสิ้นทุกสิ่ง งามยิ่งยรรยง
พระศรีสรรเพชญ์

มีดอกบัวทอง ทั้งสองโสภา
พระเจ้าเสด็จคลาด
ที่ไหนไม่สบาย พระพายพัดผ่าน
พัดเอาทรายแก้ว

ให้ทางราบรื่น รองพื้นบาทบงส์
พระเจ้าย่างคลาด
มิให้ปรากฏ แก่คนทั้งหลาย
สมเด็จพระศาสดาจารย์

ไว้รอยบาทบงส์ ขององค์พระศาสดา
พระบาทหนึ่งปรากฏ
พระบาทสองนั้นไซร้ อยู่ในกรุงศรี
พระบาทสามนั้นโสต

พระบาทสี่ทศพล อยู่บนสิงขร
พระบาทห้า ประดิษฐาน
เป็นที่วันทา นาคาสบสันต์
ลายลักษณ์เลิศไกร

เหมือนพบพระองค์ ผู้ทรงวินัยธรรม
อุตสาห์ถือเอา
อย่าได้ประมาท พลั้งพลาดวาจา
สังฆังเป็นบุญ

ในภพโลกีย์ ไม่มีที่ไหน
ให้คิดทุกขัง
ธรรมะอะอุ สีลังพรหมา
สมเด็จพระพุทธเจ้า

อยู่ชั้นดุสิตา มีพระวินัยธรรม
สรรเพชญ์มุนี รักษาศาสนา
พระพุทธบาทบรม ทั้งคู่เรืองรอง
ดวงเนตรทั้งสอง ต่างประทีปเทียนถวาย
ต่างดอกประทุมเมศ บัวทองพรรณราย
ดวงใจข้าหมาย ต่างรสสุคนธา

ทั้งคู่เลิศล้น ปรากฎรจนา
กงกำโสภา ดอกปทุมบัวทอง
ร้อยแปดประดับ บาทบงส์ทั้งสอง
ลายลักษณ์เรืองรอง ผุดผ่องเฉิดฉันท์

พระขรรค์เลิศแล้ว หอกทองไพพรรณ
มือชูบุษบัน สอดสร้อยสังวาลย์
แท่นทิพย์เตียงตั่ง เกยแก้วแกมกาญจน์
พัดโบกใบตาล พัดหางยูงทอง

พัชนีโบกปัด อาสน์แก้วแววว่อง
ออมเงิน ออมทอง ออมแก้วแววไว
ถาดเงินเรืองรอง ถาดแก้วประไพ
เทวาไสว เข้าเฝ้าวันทา

ต้นพฤกษาสาร งอกงามหนักหนา
มีแมลงภู่ทอง ชมช่อมาลา
อยู่พิมานฉิมพลี
นกกระเรียนเลิศแล้ว กินรากินรี

สัตวามโนรี แขกเต้าเขาขัน
ทรายทองรจนา ทั้งคู่พรายพรรณ
ยูงทองพรายพรรณ ดูงามโสภา
ช้างแก้วกุญชร ม้าแก้วเพริศพราย

ม้า วลาหกา มโนมัยพรรณราย
ดูงามเรืองรอง เสือเหลืองเยื้องกาย
นางโคคลาไคล ให้ลูกกินนม
ขาวผ่องประไพ

ถือธงไสว ดูงามยรรยง
สิบหกชั้นฟ้า พระอินทร์จำนงค์
นั่งเฝ้าเป็นวง ในทิพย์วิมาน
สิบหกชั้นปรากฏ ล้วนแก้วแกมกาญจน์

พระพรหมชมฌาน ทุกชั้นพรหมา
พระจันทร์เรืองฤทธิ์ ชักรถไคลคลา
ดวงดาวดารา ล้อมรอบพระจันทร์
ทวีปน้อยนั้นมี นับได้สองพัน

เขาพระสุเมรุนั้น หลักโลกโลกา
ล้อมรอบเจ็ดชั้น เขาแก้วเมรุมา
มีเจ็ด คงคา อุกกาแสงใส
เงินยวงเดียรดาษ ขาวผ่องประไพ

สายสินธุ์แสงใส บัวบานเบญจพรรณ
ลึกล้ำกว้างใหญ่ มัจฉาอนันต์
มังกรผายผัน จระเข้เหรา
ดำผุดลอยล่อง ในท้องคงคา

สำเภาเงินโสภา สำเภาทองบรรจง
พรรณนามาจบ ลายลักษณ์พระองค์
ในพื้นบาทบงสุ์ พุทธบาทบาทา
พระพุทธเจ้าเสด็จ โปรดทั่วโลกา

ผุดจากพสุธา รองรับบาทมาลย์
ดอกดวงปทุมมาศ เคลื่อนคลาดจากสถาน
มีมาลาบาน นมัสการพระองค์
นวลละอองผ่องแผ้ว มาโปรยปรายลง

พระเสด็จย่างลง ดำเนินสบาย
บัวทองรองบาท มาบันดาลหาย
เหยียบย่ำทำลาย จะเป็นโทษา
เสด็จเข้านิพพาน ลับแล้วล่วงมา

บรรจบครบห้า ประดิษฐานโดยมี
อยู่เขาบรรพต ชื่อสุวรรณคีรี
ประเทศธานี อโยธยานคร
อยู่เขาบรมโกฏิ ลังกาบวร

เหนือเมืองนคร นพรัตน์บุรี
อยู่แทบชลธาร แม่น้ำนที
มนุษย์คนธรรพ์ อสุรีอสุรา
ได้บุญมากนัก แปดหมื่นสี่พัน

จำไว้ให้มั่นอย่าได้อุเบกขา
ลายลักษณ์ทรงธรรม เลิศล้ำหรรษา
ให้ว่าพุทธะ ธรรมะต่อไป
อย่าคิดให้วุ่น เคลือบเคลงสงสัย

จะได้แคล้วภัย ความตายมรณา
ให้คิดอนิจจัง ให้คิดอนัตตา
ให้คิดกายา เป็นพระกัมมัฎฐาน
เสด็จเข้านิพพาน ยังพระศรีอาริย์

ยังครองศาสนา แทนองค์พระศาสดา
ถ้วนห้าพันปี คำพระชินสีห์ ให้ไว้แก่เรา

อะระหัง สุคะโต พุทโธ ภะคะวา อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส ลังกาพรหมโย
สาธุ อะระหัง ภันเต พุทธะรักขิโต ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
สาธุ อะระหัง ภันเต ธัมมะรักขิโต ยาวะชีวัง ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สาธุ อะระหัง ภันเต สังฆะรักขิโต ยาวะชีวัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ


หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
(๒๔๑๓ - ๒๔๙๒)

บทสวดลายลักษณ์พระพุทธบาท เบื้องขวา

นะโม ตัสสะภคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓จบ)
******************************************************
อิติปิโสภะคะวา ยอกรประนมบังคมดุษฎี
น้ำใจใสสุด ต่อพุทธลักษณา
มีรูปกงจักร ลายลักษณ์พระองค์
ร้อยแปดบริสุทธิ์ มนุษย์เทวา

มีมงกุฎเก็จ สรรเพชญ์เรืองศรี
ถาดทองเพริดแพร้ว หม้อแก้วจินดา
มีสี่หล้าแหล่ง กำแพงจักรวาล
มีเขาเจ็ดชั้น สัตบรรพ์คีรี

มีเขาคาระรี คีรีสุทัต
มีฉกามา พาราเมืองสวรรค์
อีกชั้นดาวดึงส์ ชั้นหนึ่งมายา
ชั้นหนึ่งอตัปปา สุทัสสาสุทัสสี

วิญญานัญจะ เนวะสัญญา
มีดวงสุริยา
มีทวีปทั้งสี่ อสุรีย์ศักดิ์สิทธิ์
อุดรโลกา มะละโคยานี

เมืองนครลังกา พาราเมืองสวรรค์
มีท้าวธตรัฐ วิรุฬหกยักษา
มีดาวเศวตฉัตร นักขัฤกษ์เรืองศรี
ประจำทุกทิศ ยี่สิบแปดดวง

มีสระมหา คงคาเจ็ดชั้น
อะโนดาดสาคโร สระโบกขรณี
ฉัททันต์หัสดี คาวีมหิงสา
ปัญจคงคา ยมนานที

แถวหนึ่งยมนา ไหลล้นลงมา
มัจฉะมัจฉา ว่ายมาสลอน
มีดอกบัวทอง กลีบกองประปราย
มีดอกบัวแดง แสงทับทิมศรี

มีพฤกษาสาร หิมพานต์บรรพต
มีโคแม่ลูก พันผูกรักกัน
มีพญาครุฑา ปักษาปักษี
มีม้าพลาหก ผาดผกผันผยอง

มีนกจากพราก หลายหลากนานา
พระพุทธลายลักษณ์ กงจักรไพจิตร
มีมาลัยห้อย สอดสร้อยสังวาลย์
มีรูปเทวดา นาคาธิบดี
ตั้งเหนือเกษี ต่างดอกบุษบา
สมเด็จพระศาสดา ทั้งสองบาทบงส์
มีกำแพงวง มงคลลักษณา
กราบกรานวันทา พุทธบาทมุนี

บาทแก้วมณี คันหามโอฬาร์
เต็มด้วยธารา น้ำมงคลการ
เมรุมาศประธาน เป็นหลักธรณี
ยุคลธรศรี อีสินธุ์จำรัส

นิมิตรธรถัด วินันท์หัสกันต์
วิมานสิบหกชั้น จาตุมหาราชิกา
อีกชั้นดุสิตา นิมมานรตี
อกนิษฐาธิบดี อากาศสรวงสวรรค์

สิบหกพรหมมินทร์ เป็นปิ่นนโลกา
อสุราเรืองฤทธิ์
ประจำทุกทิศ บูรพาทิศรี
ชมภูวิถี ทวีปน้อยสองพัน

วิมานสิบหกชั้น จาตุมหาราชิกา
วิรุฬปักข์อสุรา กุรุเวราธิบดี
ดาวรุ่งโรหินี ใหญ่กว่าทั้งปวง
รัศมีสีช่วง แสงฉายพรายพรรณ

ท่ามกลางสมุทรนั้น กว้างลึกยาวรี
มระม่ามากมี สิบห้าประปา
หะละมุลา ทั้งเจ็ดวารี
จะจรจรลี มหินมหา

ยังสมุทรสาคร มีรูปนาคาเหรามังกร
โลมาพาจรเต่าทองทั้งคู่ ว่ายอยู่แวววาว
มีดอกบัวขาว ขาวดุจสำลี
อมรเขียวขจี ดังสีมรกต

ช้างอุโบสถ ชาติเชื้อฉัททันต์
ช้างเอราวัณ พยัคฆาราวี
กินรากินรี ปักษีเรืองรอง
การเวกร่อนร้อง มีก้องเวหา

อุสุภะราชา มีพญานกกระหิต
ต่างๆ ชวลิต ร้อยแปดประการ
มีมงคลกาญจน์ สรวมเกล้าเมาฬี
ลายลักษณ์ชินสีห์ มีทุกประการ

ทุกข์โศกโรคภัย อันตรายสิ่งใด อย่าได้พ้องพาน
ขอให้สมบูรณ์ด้วยศีล และทาน ให้จิตชื่นบาน ด้วยโพธิสมภาร
ขอให้ปรากฏตามพุทธโอรส ขอให้เป็นสุขทั่วทุกอิริยาบทสู่สวรรค์คาลัย
ขอให้ประกอบไปด้วยโภคศฤงคาร อีกมีบริวาร อายุ วรรรณโณ สุขังพลัง
นิพพานนะ ปัจจโยโหตุ อนาคเตกาเล ปัจจุปันเนกาเลฯ

อานุภาพแห่งการสวด

ด้วยอานุภาพแห่งการสวดลายลักษณ์พระพุทธบาทเป็นประจำ
จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล สมบูรณ์พูนผลในลาภยศ สุข สรรเสริญ
เดินทางไปที่ใดย่อมเกิดเมตตามหานิยมเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป
ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
ผู้ใดจิตปรารถนาได้เกิดในสมัยของพระศรีอารยะเมตรัย ให้หมั้นสวดทุกวัน
เมื่อสวดจบให้อธิษฐานจิตตามความปรารถนา

หลวงปู่พิศดู ธมฺมจารี เจ้าอาวาสวัดเทพธารทอง
ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี


ป่าหิมพานต์
แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:43)