Image


การบำรุงพระศาสนา


การบำรุงพระศาสนา ก็คือ การทำให้พระศาสนามั่นคงเจริญ เป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกได้จริง ปัญหาว่าจะต้องทำอย่างไร คือการที่ตัวเองปฏิบัติเอง หรือช่วยเหลือกิจการพระศาสนา บำรุงวัดวาอาราม เลี้ยงพระสงฆ์ เป็นต้น ทายกทายิกาส่วนมากทำกันแต่อย่างที่ ๒ บำรุงให้พระเณรได้กินดีอยู่ดี แต่แล้วก็ไม่สนใจว่า ตัวแท้ของพระศาสนานั้นคืออะไร ธรรมะนั้นเป็นอย่างไร จะปฏิบัติตนอย่างไร เพราะเมามัวนอนใจเสียว่า ได้บำรุงพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้บุญกุศลจนเหลือเฟือแล้ว จะต้องการอะไรอีกเล่า

นี่แหละคือ การบำรุงพระศาสนาชนิดที่ถ้าจะเปรียบกันให้ดีแล้ว ก็เหมือนกับ “การเลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้สุนัขกิน” ถ้าสมมติว่า เราจะมีแต่วัดวาอารามเฉยๆ ไม่มีพระที่เป็นเหมือนหมอ ไม่มีธรรมะที่เป็นเหมือนยา มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร

ตัวพระศาสนานั้นมันอยู่ที่ตัวการดับทุกข์ หรือตัวการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นั่นเอง ดังนั้น ถ้าจะบำรุงพระศาสนากันให้ถูกต้องแท้จริงแล้ว ก็ต้องบำรุงให้เกิดความดับทุกข์ ขึ้นมาจริงๆ ตามพระพุทธประสงค์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลาย จงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”

การเลี้ยงพระ ถ้าเลี้ยงให้พระอยู่ดีกินดีเกินไปโดยไม่ต้องทำอะไร มันก็กลายเป็นว่าเลี้ยงพระให้กลายเป็น หมู ถ้าใครจะเลี้ยงพระไว้สำหรับเป็นพ่อสื่อแม่ชัก มันก็เหมือนกับเลี้ยงพระให้กลายเป็น ม้า บางทีใช้พระเณรให้ทำประโยชน์แก่ตนทางวัตถุ อย่างนี้มันก็เหมือนกับเลี้ยงพระให้กลายเป็น วัว เป็น ควาย บางทีเลี้ยงพระให้กลายเป็น นกเขา ก็ได้ ที่ว่าเป็นนกเขานี้ก็คือ ให้ขันไพเราะสำหรับให้ทายกทายิกาสบายใจ บางทีก็เอาแต่บำรุงบำเรอกันเกินไป เอาแต่สนุกสนานอย่างนี้ ก็เรียกว่า เลี้ยงพระให้กลายเป็น เทวดา ไป บางทีก็เลี้ยงพระให้กลายเป็น ยักษ์ เป็น มาร กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ (อย่างนี้เป็นอันตรายแก่พระศาสนาอย่างยิ่ง)

เมื่อการบำรุงพระศาสนาที่แท้จริงอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติเอง จนได้รับผลเป็นความสะอาด สว่าง สงบเย็น ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น เราทุกคนจึงมีหน้าที่ศึกษาและปฏิบัติจนได้รับผลพอสมควร จึงจะนับว่าเราได้บำรุงพระศาสนา ปัญหาว่าเราจะมีวิธีศึกษาปฏิบัติให้ลดสั้นได้อย่างไร ? ก็โดย ทำวัตร สวดมนต์แปล เพราะจะทำให้เกิดการปฏิบัติตนได้รับผลเป็นความสะอาด สว่าง สงบเย็นในชีวิต และหากท่านผู้ใดได้รับประโยชน์จากการศึกษาและปฏิบัติพอสมควรแล้ว จะนิ่งอยู่เฉยๆ ไม่ได้ จะต้องหาทางทำให้แพร่หลายออกไป

นี่แหละคือ การบำรุงพระศาสนาที่ถูกต้องแท้จริงคัดมาจาก...หนังสือสวดมนต์ ไหว้พระ สาธยายธรรม
สำนักปฏิบัติธรรมแก้วมณีนนท์นพเก้า
ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา