หน้าหลัก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี


นายวิทูรัช ศรีงาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ผอ.พศจ.จันทบุรี


นายสันติ ดินม่วง
ผอ.พศจ.จันทบุรี

เว็บสำนักพุทธจังหวัด
Untitled Document

 

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี

นายธีระ อานามวงศ์
๒๐ ก.พ. ๔๗ - ๓๐ ก.ย. ๕๒
นายสุทธิชัย อิงคยะกุล
๓๐ ก.ค. ๕๓ - ๒๒ ส.ค. ๕๔

นายชูเกียรติ ชมแก้ว
๒๓ ส.ค. ๕๔ - ๔ ต.ค. ๕๕
นางนัทธมน จินดาโชติ
๕ ต.ค. ๕๕ - ๒๔ ต.ค. ๕๖

นายธวัฒน์  แท่นทอง
๒๕ ต.ค. ๕๖ - ๓๐ พ.ย. ๕๗
นายกิจจา  นวลสุวรรณ์
๑๑ พ.ย. ๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๐

นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา
๒๗ พ.ย. ๖๐-๑ มี.ค. ๖๑

นายสันติ ดินม่วง
๓๐ เม.ย. ๖๑-ปัจจุบัน


 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 พฤษจิกายน 2018 เวลา 07:02)

 
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ)

พระธรรมเมธี
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีพระราชจันทโมลี
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ฮอทไลน์จังหวัด

 

โครงการขุดสระเก็บน้ำ

หมู่บ้านศีล 5

หาอะไรก็เจอ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง