JA slide show
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร

 

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 


นายกิจจา  นวลสุวรรณ์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี

เว็บสำนักพุทธจังหวัด
Untitled Document

 

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี 

 

นายธีระ อานามวงศ์
๒๐ ก.พ. ๔๗ - ๓๐ ก.ย. ๕๒
นายสุทธิชัย อิงคยะกุล
๓๐ ก.ค. ๕๓ - ๒๒ ส.ค. ๕๔

นายชูเกียรติ ชมแก้ว
๒๓ ส.ค. ๕๔ - ๔ ต.ค. ๕๕
นางนัทธมน จินดาโชติ
๕ ต.ค. ๕๕ - ๒๔ ต.ค. ๕๖

นายธวัฒน์  แท่นทอง
๒๕ ต.ค. ๕๖ - ๓๐ พ.ย. ๕๗
นายกิจจา  นวลสุวรรณ์
๑๑ พ.ย. ๕๗ - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 05:17)

 
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

 

พระธรรมเมธี

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ)

 

พระราชจันทโมลี

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 

 

 

 

ศูนย์ฮอทไลน์จังหวัด

 

วีดีโอธรรมะ
โครงการขุดสระเก็บน้ำ

หมู่บ้านศีล 5

หาอะไรก็เจอ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร