JA slide show
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร

 

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 


นายกิจจา  นวลสุวรรณ์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี

เว็บสำนักพุทธจังหวัด
Untitled Document

 

Image
(คลิกอ่านรายละเอียด)

ImageImage
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๑
 
วัดอรุณราชวราราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๒
 
  
ImageImage
วัดราชโอรสาราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๓
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๔
  
ImageImage
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๗
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ ๖
  
ImageImage
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดประจำรัชกาลที่ ๘
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วัดประจำรัชกาลที่ ๙
 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2011 เวลา 18:05)

 
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

 

พระธรรมเมธี

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ)

 

พระราชจันทโมลี

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี 

 

 

 

ศูนย์ฮอทไลน์จังหวัด

 

วีดีโอธรรมะ
โครงการขุดสระเก็บน้ำ

หมู่บ้านศีล 5

หาอะไรก็เจอ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร