หน้าหลัก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ผอ.พศจ.จันทบุรี


นายสันติ ดินม่วง
ผอ.พศจ.จันทบุรี

เว็บสำนักพุทธจังหวัด
Untitled Document
การบริการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี

ความหมายตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา

ความหมายตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา

ความหมายตราสัญลักษณ์

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


         ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้แถลงถึงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนั้น เนื่องจากตราสัญลักษณ์ดังกล่าวได้แสดงความหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งต้องปฏิบัติต่อตราสัญลักษณ์ด้วยความเคารพ ไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้น เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาล โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ได้พร้อมใจกันอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาธงชาติไทยคู่กับธง ภ.ป.ร. หรือธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ณ  บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (วันฉัตรมงคล) ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์ต้องเป็นสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         อักษรพระปรมาภิไธย  ภ.ป.ร. สีเหลืองทอง  อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ  อยู่กลางตราสัญลักษณ์ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง บนพื้นวงกลมสีน้ำเงิน ล้อมรอบด้วยกรอบโค้งเรียบสีเหลืองทอง  หมายความว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ  ด้านบนอักษรพระปรมาภิไธยเป็นเลข  ๙ หมายถึง พระมหากษัตริย์พระองค์ที่  ๙  แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เลข ๙ นั้น อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช   ถัดลงมาด้านข้างซ้ายขวาของอักษรพระปรมาภิไธยมีลายพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง  ซึ่งมีสัปตปฎลเศวตฉัตรประดิษฐานอยู่เบื้องบน  ด้านนอกสุดเป็นกรอบโค้ง  มีลวดลายสีทองบนพื้นสีเขียว  หมายถึงสีอันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ อีกทั้งยังหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และความสงบร่มเย็น  ด้านล่างอักษร พระปรมาภิไธยเป็นรูปกระต่ายสีขาว กระต่ายนั้นทรงเครื่องอยู่ในลักษณะกำลังก้าวย่างอันหมายถึงปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ตรงกับปีเถาะ ซึ่งมีกระต่ายเป็นเครื่องหมายแห่งปีนักษัตร โดยรูปกระต่ายอยู่บนพื้นสีน้ำเงิน มีลายกระหนกสีทอง อันหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภาร  เบื้องล่างตราสัญลักษณ์เป็นแพรแถบสีชมพูขลิบทอง เขียนอักษรสีทองความว่า พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 15:19)

 
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ)

พระธรรมไตรโลกาจารย์

ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ)

เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีพระราชจันทโมลี
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ฮอทไลน์จังหวัด

 

โครงการขุดสระเก็บน้ำ

หมู่บ้านศีล 5

หาอะไรก็เจอ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง