ข่าวกิจกรรม

 
 

วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกิจจา  นวลสุวรรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมงานในพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ และพิธีกวนข้าวทิพย์ ณ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี อ่านต่อ

   

วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี  ร่วมงานรดน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  อ่านต่อ

    

วันที่ ๖ เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๔๕ น. นายกิจจา  นวลสุุุุุุุุุุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี  และข้าราชการ  ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน  อ่านต่อ